Dlaczego się starzejemy? Tarczyca bajkalska – nadzieja na długowieczność

Dlaczego się starzejemy? Aby przybliżyć odpowiedź na to pytanie, zdefiniujmy pojęcia: telomery, telomeraza, apoptoza, DNA. Telomery (gr. telos – koniec i meros – część) są to wyspecjalizowane kompleksy nukleoproteinowe, które chronią zakończenia prawidłowych chromosomów przed … Czytaj dalej Dlaczego się starzejemy? Tarczyca bajkalska – nadzieja na długowieczność